Kitapların büyülü dünyasına seyahat etmeye hazır olun...

Tatil, huzur, keyif ve kalite adına her seyi barındıran görkemli Erciyes Dağı'nın kütüphane konseptli butik oteli hizmete açılıyor.

Library Erciyes Hotel bir topluluktur. Bir kültür topluluğu, bir sanat topluluğu, bir spor topluluğu, bir eglence topluluğu, doğanın güzelliğini takdir eden ve onu koruma sorumluluğunu hisseden insanlardan oluşan bir topluluktur.

Odalar

Geleneksel bir anlayış, global bir bakış açısıyla dekore edilmiş otelimizin 1 Master Suit , 3 Junior Suit , 2 Aile odası ve 34 Standart odası bulunmaktadır.

Konsept oda ve suitleri ile üst düzey hizmet ve özel yaşam alanları sunan otelimizde şehir hayatından koparak doga ile baş başa kalabileceğiniz bir ortam sizleri bekliyor.

DETAY

Yeme & İçme

Eşsiz yöresel lezzetleri ile Türkiye'de akla ilk gelen Kayseri yemeklerinin yanı sıra lezzetli menülerimiz ile zenginlestirilmiş mutfağımızın tadına doyamayacaksınız.

Erciyes´i Dört Mevsim Keşfedin

KVKK Aydınlatma Metni
LIBRARY HOTEL ERCİYES 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;
İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
• Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
• Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
• İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
• İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
• Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması
ve/veya
• Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
Kişisel Verilerin aktarılması;
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
• Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
• Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
• Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
• Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@libraryhotelerciyes.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Covid-19 Tedbirlerimiz
Değerli Misafirlerimiz ve Saygıdeğer İş Ortaklarımız
Tüm dünyada etkisini göstermiş olan COVID-19 pandemisinin etki ve sonuçlarını hep birlikte deneyimliyoruz. Bu süreçte Library Hotel Erciyes olarak almış olduğumuz önlem, arttırılmış özenimiz, uygulama ve hizmetlerimizi detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Misafirlerimizi olabilecek en konforlu ve sağlıklı şekilde ağırlamak için; normalleşme sürecinde “yeni normal” olarak kabul edeceğimiz bir takım hijyen, prosedürlerimiz ve sağlık uygulamalarımız bulunmaktadır. Tüm bu uygulamalarımız; siz değerli misafirlerimizin daha sağlıklı bir tatil deneyimi için titizlikle hazırlanmış ve aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Beyazın ve Erciyes’in tadını çıkartacağınız, neşe dolu bir tatil dileriz.


Barış AYDIN
Library Hotel Erciyes
Genel Müdür


Library Hotel Erciyes COVİD-19 (Korona Virüs) Korunma ve Yayılımını Önleme Uygulamaları
1. Yasal Şartlara ve Müşteri Şartlarına (Health & Safety) Uygunluk
• T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan yasal mevzuatlar ve Müşteri Şartları (Health&Safety) doğrultusunda tesisimizde gerekli önlemler alınmaktadır.
• Güncelliği takip edilerek gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
2. Denetimler ve Uluslararası Standartlar
• Tesisimiz uluslararası standartlar ile akredite bir kuruluş ile Safe Tourism uygulamalarını eksiksiz yaparak belgelendirilmiştir. Belirli periyotlar ile denetimler yapılmakta olup, belgelerimizin sürekliliği sağlanmaktadır.
• Bu kapsamda tesisimiz, ulusal ve uluslararası hijyen standartları ile ilgili olarak bakanlıklar, akredite kuruluşlar ve iş ortaklarımız tarafından sürekli denetlenmekte olup, standartlarımız sürekli iyileştirilerek devamlılığı sağlanmaktadır.
3. Tesisimizdeki Kontrol ve Uygulamalar
- Gıda, Kullanım Suyu
• Günlük olarak üretilen gıda ürünlerinden yasal mevzuat şartlarına uygun olarak, numuneler alınıp uygun sıcaklıklarda ve koşullarda muhafaza edilmektedir.
4. Çalışanlarımız ve Tesis Yönetimi
• Tüm çalışanlarımıza hijyen eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve tesisimizde kurulmuş olan koronavirüs korunma ve yayılımı önleme yöntemleri hakkında eğitimler verilmekte olup, sürekliliği sağlanmaktadır.
• Çalışanlarımızın gerekli sağlık tetkikleri yapılarak, işe giriş/periyodik sağlık muayeneleri işyeri hekimimiz tarafından takip edilmektedir.
• Çalışanlarımızın; hizmet ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun, gerekli hijyen malzemeleri ve kişisel koruyucu donanımlar kullanarak çalışmaları ve hizmet vermeleri sağlanmakta olup, denetimleri yapılmaktadır.
• Herhangi bir bulaş ya da semptom gösteren çalışanın izolasyonu ile ilgili prosedürler oluşturulmuş olup, uygulanmaya hazırdır. Tesise giriş ve çıkışlarda çalışanlarımızın ateş ölçümü yapılarak kayıt altına alınıp sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.
4. Ziyaretçiler, Kiracılar ve Mal & Hizmet Alımı
• Tesisimize zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul edilmemekte olup, gerekli durumlarda tesise girişlerinde ateş ölçümleri yapılmakta, hijyen noktalarında ulaşımları ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edilmesi sağlanmaktadır.
• Mal ve hizmet sağlayıcılarının, kiracıların tesisimiz tarafından oluşturulmuş olan LHE Covid-19 Korunma ve Yayılım Önlemlerine ve ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak hizmet vermeleri sağlanmakta ve denetlenmektedir.
5. Misafirin Karşılanması
• Tesisimize girişte misafirlerimizin sağlık kontrolleri; ateş ölçümleri yapılarak ve Covid-19 misafir bilgi formu doldurularak izlenebilirliği sağlanmaktadır.
• Check-in işlemi yapılana kadar belirlenen alanda, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak beklemeleri sağlanmaktadır.
• Check-in işlemi sırasında sosyal mesafe kuralına uygun işaretlemeler ve hijyen ekipmanları sağlanmış olup, işlemler tamamlandıktan sonra misafirimizin odaya yönlendirilmesi yapılmaktadır.
• Tesisimize giriş yapan ve konaklayan misafirlerimize konaklama süresi boyunca maske temini sağlanmaktadır.
• Bellboy hizmetleri verilmeye devam edilmekte olup, misafire özel eldiven kullanılarak minimum temas ile valizler odaya misafir girişinden önce bırakılmaktadır.
• Aynı zamanda gerekli önlemler alınarak vale hizmetleri verilmeye devam edilmektedir.
• Yiyecek&içecek servis saatlerinin sosyal mesafe kurallarına uygun olması için düzenleme yapılmış olup, misafire c-in sırasında yemek saatleri hakkında bilgi verilmektedir.
6. Oda Hizmetleri
• Konaklayan misafirlerimizin odaları, COVİD-19 (koronavirüs) korunma ve yayılma önlemlerini içeren talimatlar ve prosedürler doğrultusunda maksimum düzeyde hijyen sağlayacak şekilde temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
• Oda temizlik süreçlerinde çalışanlarımız çapraz bulaşmayı önlemek üzere her oda değişiminde ellerini uygun şekilde yıkayıp, dezenfekte edip, eldiven değişimi yapmaktadır.
• Oda temizliklerinde çapraz bulaşmayı önlemek üzere bez kodlama sistemi uygulanmaktadır.
• Check-out odalarda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri daha detaylı yapılıp, ozon sistemi ile dezenfekte edildikten sonra havalandırılarak bir sonraki misafire hazır hale getirilmektedir.
• Oda temizliğinde kullanılmakta olan kimyasallar; uluslararası standartta ve yasal mevzuata uygun kimyasallardır.
• Odalarda misafirin kullanımına sunulan; şampuan, vücut losyonu ve bardak gibi ürünler tek kullanımlık olarak hazırlanmış olup, kağıt, zarf vb. ürünler misafir isteği ile odalara servis edilmektedir.
• Tüm asansör önlerinde el dezenfektanları, kullanılmış maske ve eldivenler için gri renkli çöp kovaları konulmuş olup, misafirlerin kullanımına sunulmuştur.
• Çarşaf, havlu gibi tekstil ürünleri 70-90 0 C ‘ de uygun kimyasallar ile yıkanmaktadır.
• Misafirin sık temas ettiği yüzeyler kumanda, telefon, kapı kolu vb. alanların dezenfeksiyon sıklığı arttırılmıştır.
• İsteyen misafirler için room service hizmeti hijyen koşulları kapsamında devam etmektedir.
7. Yiyecek & İçecek Hizmetleri
• Üretim alanlarında; sosyal mesafe kurallarına uyarak, kişisel hijyen ekipmanları kullanılarak ve mevzuat şartlarına uygun olarak üretim yapılmaktadır.
• T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve akredite kuruluşlar tarafından belirli periyotlar ile denetim yapılmaktadır.
• Meyve ve sebze dezenfeksiyonu ozon sistemi ile yapılmaktadır.
• Dışarıdan gelen ham madde ve mamuller üretim alanına girmeden önce dış ambalajından çıkarılarak hijyen koşullarında depolanmaktadır.
• Servis alanlarında sosyal mesafe kurallarına (masalar arası 1,5 metre, aynı masadaki sandalyeler arası 60 cm) uygun düzen alınmıştır.
• Yiyecek ve içecek hizmetlerinin tamamı personellerimiz tarafından kişisel koruyucu ekipmanlar (maske, eldiven, yüz siperi vb.) ile yapılmaktadır.
• Tüm yiyecek sunum üniteleri temasın engellenmesine karşı, korunaklı hale getirilmiştir.
• Masalarda çatal, kaşık, baharat, kürdan vb. ekipmanlar bulundurulmamaktadır. Misafirin isteğine göre tek kullanımlık olarak servis edilmektedir.
• Her misafir kullanımından sonra masa ve sandalyeler temizlenerek dezenfekte edilmektedir.
• Restaurant girişinde misafirlerimizin temassız ateş ölçer ile vücut ısıları ölçülmektedir.
• Restaurant girişlerinde misafirlerimizin kullanımı için el dezenfektanları mevcuttur.
8. Spa & Wellness,
• Spa veFitness  hizmetleri için, randevu sistemi uygulanmaktadır.
• Hizmet sağlama sürecinde kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak, sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verilmektedir.
• Misafirlerin kolay erişebilecekleri noktalara dezenfektanlar yerleştirilmiştir.
• Her misafir kullanımından sonra ilgili alan ve ekipmanlar uygun yöntem ve kimyasallarla dezenfekte edilmektedir.
• Kullanılan linenler 70-90 0 C sıcaklıkta yıkanarak hijyeni sağlanmaktadır.
• Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj uygulamaları yapılmamaktadır.
9. El Dezenfektanları ve Maske Kullanımı
• Tüm genel alanlarımızda misafir ve personellerimizin kolay erişebileceği alanlara nokta sayısı arttırılarak dezenfektan konumlandırılmıştır. Düzenli olarak takibi yapılıp, sürekli olarak yenilenmesi sağlanmaktadır.
• Tüm personellerimiz ve misafirlerimiz için yeterli miktarda maske bulunmakta olup, kullanım için hizmete sunulmuştur.
• T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili mevzuatlar gereği sizlere hizmet veren personellerimizin, kiracılarımızın ve mal, ürün ve hizmet sağlayıcılarımızın maske kullanımı zorunludur.
10. Genel Alanlarda Dezenfeksiyon
• Misafirlerimizin sık temas ettiği yüzeyler ve sık kullandığı alanların dezenfeksiyon periyodu arttırılmıştır.
• Tüm genel alan tuvaletlerinde ortam hijyeninin sağlanması için ozon ile dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır.
• Wc’lerin kapı kulpları ve tutamaç sistemlerinde teması engelleyici metotlar geliştirilmektedir.
• Hizmet sonrası genel alanlarda misafirlerimizin kullandığı şezlong vb. ekipmanlar ULV Cihazı ile uluslararası standartlara uygun kimyasallar kullanarak dezenfekte edilmektedir.
• Transfer araçları, her misafir kullanımından sonra uluslararası standartlara uygun bir dezenfektan ile dezenfekte edilmektedir. Gün sonunda ULV Cihazı ile dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.
11. Tesis Alanlarında Kapasite Sınırlandırmaları
• En fazla bir arada olunan sosyal mekan olması sebebi ile, ana restoran mahallerinde yiyecek ve içecek servislerinin sosyal mesafe kurallarına uygun olması için servis saatleri bölünmüştür. Misafir C-in işlemleri sırasında yemek saatleri tercihi misafirlerimize sorularak kayıt altına alınacaktır.
12. Misafirlerimizin Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi
• Genel kullanım alanlarına; T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün yayınlamış olduğu Covid-19 korunma yolları ile ilgili bilgilendirme afişleri en az üç dil seçeneği ile yer almaktadır.
• Misafirlerimize, tesisimize girişte Covid-19 ‘a karşı korunma ve yayılımı önleme bilgilerini içeren broşürler verilecektir.
13. Sağlık Hizmetleri
• Anlaşmalı hastane ve ambulans hizmeti verilmektedir.
18. Covid-19 Hazırlık Ekibimiz
• Tesisimizde Covid-19 şüphesi veya vakası oluşmasına karşı; İşyeri Hekimimizin öneri ve görüşleri dikkate alınarak Genel Müdür başkanlığında Covid-19 Hazırlık Ekibi kurulmuştur.
• Covid-19 Hazırlık Ekibi; Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirme Raporunu hazırlamıştır, gerekli olması durumunda yasal şartlar ve uluslararası standartlara göre revize etmektedir.
• Covid-19 Hazırlık Ekibi Tesisimizde alınan tüm süreç ve uygulamaları yerinde denetlemektedir.
• Tesis içi tüm iletişim, yazışma ve bilgilendirme Covid-19 Hazırlık Ekibi tarafından sağlanmaktadır.